Blog

17 juli 2017

Het Juridisch abonnement voor ZZP-ers

Voor een vast bedrag van € 359,00 exclusief 21% omzetbelasting bent u gedurende een geheel jaar verzekerd van juridisch advies in de rechtsgebieden waarin Wassink Advocatuur werkzaam is. Het juridisch abonnement geeft u te allen tijde toegang tot uw eigen ‘huisadvocaat’ zonder direct bij elk gesprek de rekening gepresenteerd te krijgen. Deze laagdrempelige contactmomenten zullen zeker ten goede komen aan het tijdig voorkomen dan wel signaleren van problemen. U heeft als ZZP-er namelijk wel wat beters te doen dan zich druk te maken om langslepende conflicten en procedures.

Het abonnement omvat de volgende diensten:

  • Onbeperkt juridisch advies per telefoon of e-mail, tot een maximum van 15 minuten per keer. Onder juridisch advies wordt verstaan het beantwoorden van juridische vragen en het geven van juridisch advies dat zonder voorafgaand (dossier)onderzoek mogelijk is.
  • Screening en becommentariëren van Nederlandstalige correspondentie, contracten en andere juridische documenten tot een maximum van 20 pagina’s per jaar.
  • Geen dossierkosten (€ 25,00 per dossier) bij aanmelding van incasso-dossiers.
  • 10% korting op het geldende uurtarief of op een vaste prijsafspraak voor zaken die niet onder het abonnement vallen.

Meer weten over dit abonnement of andere mogelijkheden? Laat uw gegevens achter onder ‘Contact’ en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

31 mei 2017

De eigenwijze wederpartij

Cliënt had een vordering op de wederpartij op grond van een overeenkomst van geldlening. Deze was nooit terugbetaald. Op alle brieven bleef het stil, zodat alleen nog de gang naar de rechtbank mogelijk was. De wederpartij reageerde wel op de dagvaarding, maar van verweer was geen sprake. De vordering werd erkend, maar de wederpartij wilde een betalingsregeling.

Ik had namens cliënt de wederpartij uiteraard kunnen bellen en de regeling tot stand laten komen, maar ik koos ervoor om toch een zitting te laten plaatsvinden. De wederpartij was boos dat de rechtbank was ingeschakeld en dat de zitting doorgang vond zonder te reageren op het betalingsvoorstel. Uiteindelijk gingen we de gang op om een regeling te treffen.

De wederpartij wilde het originele bedrag betalen, maar dat was voor mijn cliënt niet meer voldoende. Deze kans had de wederpartij al gehad en nu wilde mijn cliënt gedeeltelijk gecompenseerd worden in de kosten van de juridische procedure. Voor de wederpartij was dit uit den boze: de hoofdsom en geen cent meer! Ik liet namens mijn cliënt weten dat we dan het vonnis van de rechtbank wel tegemoet zouden zien, waarbij het te betalen bedrag nog veel hoger zou liggen.

De rechter had echter niet veel behoefte aan het opmaken van een vonnis en wilde de wederpartij kennelijk enigszins behoeden. De wederpartij werd door de rechter in exact dezelfde bewoordingen en met het noemen van exact dezelfde bedragen als ik had gebruikt duidelijk gemaakt dat een vonnis toch echt veel slechter zou uitpakken dan een regeling. Pas toen werd het duidelijk voor de wederpartij. De betalingsregeling op voorwaarden van cliënt werd geaccepteerd. Uiteraard moest cliënt met minder genoegen nemen dan dat bij vonnis zou worden toegewezen, maar daar staat tegenover dat een eventueel hoger beroep hiermede is uitgesloten en dat toch een executoriale regeling tot stand is gekomen en daarmee het doel is bereikt.

Case closed.

 

12 mei 2017

Advocaatscore

Wassink Advocatuur hecht waarde aan de mening van de cliënt. Daarom worden regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Vanaf vandaag maakt Wassink Advocatuur daarbij gebruik van Advocaatscore, waarbij de cliënt in minder dan 1 minuut volledig online onze dienstverlening kan waarderen. Krijgt u van ons een dergelijk verzoek, dan is uw medewerking en mening niet alleen voor ons van grote waarde. Voor elk ingevuld onderzoek doneert Wassink Advocatuur namelijk € 1,00 aan de Stichting Kinderen Kankervrij, zodat zij hun uitermate belangrijke werk onverminderd kunnen voortzetten.

 

1 maart 2017

Verruiming openingstijden Juridisch Loket

Het Juridisch Loket in Nijmegen heeft vanaf 6 maart 2016 aan de Kronenburgersingel 2 een inloopspreekuur iedere:

  • Maandag van 9:00 – 11:00 uur
  • Donderdag van 9:00 – 11:00 uur

Tijdens dit inloopspreekuur kunnen cliënten zonder afspraak hun juridische vraag stellen aan de balie.

Buiten het inloopspreekuur is de vestiging alleen open voor afspraken die cliënten telefonisch met onze juristen hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.juridischloket.nl

 

24 februari 2017

Het Vliegend Spaghettimonster in de rechtszaal.

Op 17 januari 2017 deed de rechtbank Gelderland een uitspraak die mij bij het lezen even de wenkbrauwen deed fronsen en een glimlach op mijn gezicht toverde en waarbij ik aan het einde van de uitspraak me niet kon bedwingen…ik moest opzoeken of hier sprake was van iemand die de druk op de rechterlijke macht oneigenlijk opvoert of iemand die serieus een uitspraak wilde hebben. Wonderbaarlijk genoeg bleek het om het laatste te gaan.

Kort gezegd ging het om iemand die geen rijbewijs kreeg omdat de door haar aangeleverde pasfoto niet aan de regels voldeed. “Oké, ze doen altijd moeilijk, maar maak nu gewoon een goede pasfoto en dan krijg je dat roze kaartje” dacht ik nog, maar deze mevrouw dacht daar heel anders over. Ze deed een beroep op vrijheid van godsdienst.

En toen las ik dat mevrouw aanhanger was van het Pastafarisme en het Vliegend Spaghettimonster vereert en daarom moest zij op de foto met een vergiet als hoofddeksel. “HUH?!?!” Serieus?!?”  Dat mijn zoon van zes dit zou verzinnen had ik wel verwachten, maar volwassen mensen… En toch schijnen er hele groepen mensen te zijn die (ook in Nederland) lid zijn van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Hij staat in Nijmegen overigens mocht u de behoefte voelen hen een bezoek te brengen.

De rechtbank wees het verzoek van mevrouw af om meerdere redenen, onder meer omdat zij niet had aangetoond dat het vliegend spaghettimonster zich ertegen verzet dat zij gebruik maakt van een rijbewijs waarop zij zonder vergiet staat afgebeeld.

Omtrent de religie zelf wilde de rechter zich niet uitlaten: “Het standpunt van verweerder dat het geloof in het vliegend spaghettimonster in het geheel niet valt onder de bescherming van de godsdienstvrijheid kan bij deze conclusie buiten beschouwing blijven omdat de (voorlopige) beoordeling van dit standpunt niet kan bijdragen tot een andere uitkomst.” https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:275&showbutton=true

En toch bleef ik me afvragen of hier werkelijk sprake zou kunnen zijn van een geloof. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 15 februari 2017 van niet, omdat het geloof niet serieus genoeg zou zijn. Deze uitspraak kunt u vinden op de website van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster zelf. De Pastafari zijn daar boos over, want zij geloven er echt in. Ik krijg het vermoeden dat de Hoge Raad en het Europese Hof voor de rechten van de mens zich het beste al kunnen gaan inlezen.

To be continued.

 

 

21 februari 2017

Kosten- batenanalyse

Op mijn eerdere blog ‘De portemonnee van de cliënt als speeltje van de advocaat’ kreeg ik veel reacties. Reacties van collega’s die mij verzekerde dat het bij hen niet zo werkt en reacties van andere geïnteresseerden die zich niet konden voorstellen dat het in de praktijk zo werkt. Een veelgehoorde opmerking was: “Maar de andere partij betaalt toch de volledige kosten van mijn rechtsbijstand? “

Deze misvatting wil ik uit de wereld helpen, vandaar dit artikel. Het is namelijk zo dat de wederpartij bij verlies in de procedure inderdaad wordt veroordeeld om een proceskostenvergoeding te betalen. Helaas is dit slechts een gestaffeld tarief. Per proceshandeling wordt een bepaald bedrag toegekend en dit dekt meestal niet de daadwerkelijk door de cliënt gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Cijfers zeggen meer dan woorden, dus even een rekenvoorbeeld voor een vordering van € 2.000,00.

Verloop procedure: Na de dagvaarding en het schriftelijke verweer volgt een zitting waarna de rechtbank vonnis wijst en de gehele vordering toewijst.

Door u gemaakte kosten: Deurwaarder ongeveer € 100,00 en griffierecht € 223,00. De andere partij wordt veroordeeld om u deze kosten te vergoeden.

De andere partij wordt door de rechtbank ook veroordeeld om aan u te betalen een bedrag van € 300,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. Bij een consument als wederpartij moeten deze kosten dan wel op juiste wijze zijn aangezegd. De wederpartij moet ook uw proceskosten vergoeden. Er zijn twee proceshandelingen geweest (1 schriftelijke ronde en 1 zitting). Per proceshandeling wordt € 150,00 toegewezen, dus € 300,00 in totaal.

Indien u derhalve meer dan € 600,00 aan uw gemachtigde heeft moeten betalen voor deze procedure dan gaat dit van de vordering van € 2.000,00 af. Daar komt nog bij dat u uw gemachtigde waarschijnlijk ook al hebt moeten betalen voor een eerste advies of voor een onderhandelingstraject met de andere partij. Ook bij een juridisch niet al te ingewikkelde zaak liggen de kosten inclusief het voortraject toch echt al snel op de € 1.500,00 inclusief BTW.

De financiële afwikkeling ziet er dus als volgt uit:

U krijgt U heeft betaald U houdt over
Hoofdsom 2.000,00
Incassokosten    300,00
Proceskosten    300,00
Deurwaarder    100,00    100,00
Griffierecht    223,00    223,00
Kosten bijstand 1.500,00
2.923,00 1.823,00 1.100,00

 

Maar wat nu als de uitkomst van de zaak niet is zoals gewenst?

U krijgt U heeft betaald U houdt over
Hoofdsom 1.000,00
Incassokosten
Proceskosten
Deurwaarder    100,00
Griffierecht    223,00
Kosten bijstand 1.500,00
1.000,00 1.823,00 823,00 -/-

 

In dit soort gevallen zal de rechtbank vaak een kostencompensatie uitspreken. Elke partij draagt dus zijn eigen kosten. En dat betekent dat u uiteindelijk een verlies heeft van € 823,00.

Ik adviseer u dan ook nogmaals om vooraf een heldere en uitgebreide analyse te vragen van uw gemachtigde om dit soort onaangename verrassingen te voorkomen.

 

 

10 februari 2017

De Wijchense politiek zorgt voor verrassing

Eigenlijk wist iedereen het al. Een meerderheid in de gemeenteraad van Wijchen was voorstander van het toestaan van een speelautomatenhal en dus zou het gisteren alleen nog maar gaan om de voorwaarden. Iedereen die zijn geld had gezet op “voor” kwam echter bedrogen uit. De gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en 13 stemmen tegen het voorstel verworpen.

Dit komt niet omdat er ineens meer tegenstanders waren, maar omdat de voorstanders het niet eens konden worden. Zelfs het feit dat de grootste partij van Wijchen intern verdeeld was, had niet uitgemaakt indien de andere voorstanders niet een heel principieel standpunt zouden hebben ingenomen. En dat principiële standpunt is dat de gemeenteraad marktwerking zou toestaan en dus geen beperking aan aantallen speelautomatenhallen zou instellen. Dit voorstel haalde het niet. En zo kon het dus gebeuren dat drie partijen met samen 5 zetels uiteindelijk toch tegen het voorstel stemde, kennelijk met het argument ‘alles of niets’. En het werd uiteindelijk dus niets.

En ik dacht nog wel dat de voordracht van Agnes Schaap als burgemeester van Renkum de grootste verrassing van de avond zou zijn. Had ik het even mis…

 

 

9 februari 2017

De portemonnee van de cliënt als speeltje van de advocaat

Mijn cliënt komt bij mij met een vordering op een klant van € 5.000,00. Als eenmanszaak is dat best een flink bedrag. Het aangeleverde dossier is karig. Er zit een overeenkomst in en wat correspondentie, maar ik zie geen echte verweren tegen de vordering en tast dan ook nog in het duister omtrent de reden van non-betaling.

Ik besluit de wederpartij maar eens aan te schrijven. En dan begint het feest. Ik krijg een brief van een collega-advocaat met een zeer uitvoerig verweer. Na deze brief te hebben bestudeerd neem ik contact op met mijn cliënt en vraag hem hoe het precies zit. Ik kan mezelf niet aan de indruk onttrekken dat partijen gedurende de samenwerking enigszins van elkaar vervreemd zijn geraakt en dat beide partijen wel wat verwijten valt te maken. (Inderdaad, mijn cliënt heeft niet altijd gelijk). Of de volledige € 5.000,00 dan ook werkelijk opeisbaar is, valt wellicht te betwijfelen. Wat voor mij echter wel duidelijk is, is dat partijen een overeenkomst hadden en dat mijn cliënt nog wel ‘iets’ te vorderen heeft.

Ik adviseer mijn cliënt om de advocaat van de wederpartij nogmaals aan te schrijven in de verwachting dat onderhandelingen op gang zullen komen en partijen beiden water bij de wijn zullen doen. Helaas, mijn verwachting bleek een illusie. Een korte brief volgde met de afsluiter:

“Een voorstel zal dan ook niet worden gedaan, cliënt ziet een procedure met veel vertrouwen tegemoet.”

Uitgaande van de brief van zijn gemachtigde lijkt het erop dat de wederpartij overtuigd is van een 100% positieve uitkomst. Als advocaat acht ik de kans echter zeer groot dat mijn cliënt enige vordering toegewezen krijgt, laten we zeggen: de helft.

Wat nu als cliënt gaat procederen? De wederpartij wordt veroordeeld tot betaling van € 2.500,00. De proceskosten worden door de rechtbank gecompenseerd. Beide partijen dragen dus hun eigen juridische kosten. Deze kosten zullen bij een gemiddeld advocatenkantoor voor een gemiddelde procedure toch ook al snel rond de € 2.500,00 liggen (zo niet hoger). Mijn cliënt houdt de facto dan ook niets over. Sterker nog, door het te betalen griffierecht en de kosten van de deurwaarder is mijn cliënt er financieel op achteruit gegaan. De wederpartij heeft uiteindelijk voor deze procedure aan mijn cliënt en zijn advocaat € 5.000,00 betaald en heeft met deze procedure dus ook precies € 0,00 bespaard.

Kort en goed is de gehele vordering in de handen gekomen van mijzelf en mijn confrère. En dus had ik, namens mijn cliënt, vurig gehoopt op een onderhandeling om ergens in het midden uit te komen. Ik had mijn cliënt dit ook geadviseerd (niet om juridische, maar om financiële motieven).

Mijn cliënten zijn meestal niet zo principieel en nemen mijn financiële argumenten vaak serieus in overweging. De cliënten van mijn collega-advocaten zijn kennelijk meer principieel en betalen hun advocaat liever dan de wederpartij.

Het is dat of ze blijven aan het einde van de procedure vertwijfeld aan de keukentafel achter met een rekenmachine in de hand…wie zal het zeggen…