Rechtsgebieden

Wassink Advocatuur adviseert en procedeert op een aantal rechtsgebieden. Deze vindt u onderstaand terug. Verder werkt Wassink Advocatuur samen met een aantal andere gespecialiseerde kantoren, zodat u altijd bij ons terecht kunt en snel kunt worden doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat.

Bestuursrecht
– opstellen van zienswijzen;
– opstellen van bezwaarschriften;
– voeren van bezwaarprocedures;
– begeleiding van vergunningsaanvragen

Met name op het gebied van vergunningen, omgevingsrecht, bestemmingsplannen en handhavingszaken (last onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete).

Verbintenissenrecht
Opstellen van en advisering over:
– algemene voorwaarden;
– financiële overeenkomsten;
– commerciële overeenkomsten;
– arbeidsovereenkomsten;
– koopcontracten
– vorderingen uit onrechtmatige daad;
– incasso’s

Huurrecht
– opstellen van en advisering over huurovereenkomsten;
– begeleiding bij opzegging en ontbinding van huurovereenkomsten,
– advisering en begeleiding bij geschillen tussen huurder en verhuurder

Burenrecht
Advisering en begeleiding bij geschillen tussen buren over bijvoorbeeld:
– overlast;
– geschillen omtrent de erfgrens;
– geschillen over bomen en struiken

Wet op de kansspelen
– begeleiding van ontwikkeling van nieuwe speelautomatenhallen;
– overname en verhuizing van bestaande speelautomatenhallen;
– opstellen van verordeningen en procedures;
– begeleiding en advisering inzake promotionele kansspelen;
– begeleiding en advisering inzake vergunningaanvragen;
– begeleiding en advisering inzake online-gaming

Procesrecht
In alle rechtsgebieden kunnen wij u bijstaan in gerechtelijke procedures bij de rechtbank, kantonrechter, gerechtshof en Raad van State, tevens voor een kort geding, voorlopige voorziening en beslagleggingen.